Zapraszamy wszystkich chętnych!

Firma podtrzymuje wieloletnie tradycje i doświadczenie w nauce zawodu
Oferujemy kształcenie w dwóch zawodach:

 

Operator obrabiarek skrawających

Cykl kształcenia 3 letni 
Wymagania :
- ukończona szkoła podstawowa

Firma gwarantuje:
- praktyczną naukę zawodu,
- wynagrodzenie za każdy miesiąc nauki
- dokształcanie w ZSP Nr 2 w Jarocinie
- zatrudnienie po ukończeniu nauki zawodu

Program kształcenia przygotowuje do obsługi maszyn konwencjonalnych (tokarki, frezarki,
szlifierki, wytaczarki) oraz maszyn CNC – sterowanych numerycznie oraz centr obróbczych.
Dodatkowo każdy uczeń nabędzie umiejętność wykonywania prac ślusarskich oraz montażu obrabiarek.
Wszyscy absolwenci szkoły otrzymują propozycję pracy, mają również możliwość dalszego kształcenia.

 

Uczniowie w zawodzie operator obrabiarek skrawających nabywają umiejętność obsługi obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie. Ponadto zapoznają się z różnymi rodzajami obróbki wiórowej, czytają rysunki techniczne i posługują się narzędziami i przyrządami pomiarowymi.

Uczniowie w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń mają możliwość poznania metod montażu, demontażu maszyn i urządzeń oraz ich konserwacji. Nabywają umiejętności czytania rysunków technicznych złożeniowych, posługują się narzędziami i przyrządami pomiarowymi.
Takie ukierunkowanie kształcenia sprawia, że po 3 – letnim okresie nauki absolwenci są wszechstronnie przygotowani do pracy w wybranym zawodzie i z powodzeniem realizują obowiązki przypisane im na nowych stanowiskach.

Zachęcamy do składania wniosków bezpośrednio w Dziale Personalnym Spółki lub na adres e-mail: kadry@jafo.com.pl