Praca

 

W związku z dynamicznym rozwojem firmy, związanym z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wdrożenie innowacji procesowych i produktowych będących efektem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek S.A.”, przygotowujemy miejsca pracy dla osób z doświadczeniem w branży metalowej związanej z budową maszyn i urządzeń oraz absolwentów kierunków technicznych szkół wyższych, średnich technicznych i zawodowych zdeterminowanych na rozwój swojej kariery zawodowej w produkcji maszyn.

Dla zainteresowanych mamy ofertę pracy na stanowiskach:
- technolog
- technolog programista (sterowanie SIEMENS, HEIDENHAIN, FANUC)
- konstruktor
- operator CNC
- specjalista ds. gospodarki narzędziowej
- kontroler jakości
- monter obrabiarek
- elektronik – automatyk
- mechanik (zakres prac związany z utrzymaniem sprawności maszyn i urządzeń)

Zachęcamy do składania aplikacji wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych na adres e-mail: rekrutacja@jafo.com.pl

 

 

UWAGA

Osoby zainteresowane ofertą zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną oraz do składania aplikacji zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów zatrudnienia o treści podanej poniżej:

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia UE 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz.1000), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jarocińską Fabrykę Obrabiarek S.A. w Jarocinie, danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Oświadczam ponadto, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej."